1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни

Български офицери пред помещение на позицията, 1917 г.