1930-1940, автомобили, автотранспорт, транспорт

Дама с австрийски автомобил Щаер (Steyr), 30-те години на ХХ век