1930-1940, електричари, професии

Работничка по поддръжка на електрическата мрежа, 30-те години на ХХ век