1 май, 1950-1960, София, манифестации, събития

София, манифестация по случай 1 май пред сградата на бившия царски дворец, 1954 г.