1920-1930, София, етнография, занаяти, търговия, улична търговия