1920-1930, българи в чужбина, емигранти, реклама, търговия, хлебари

Реклама на хлебарницата на братя Климе и Насто Силянови и Илия Стоянов, всички родом от село Ботон, Охридско в Ранкин, Пенсилвания, 1921 г.

Имена: , ,