1920-1930, българи в чужбина, емигранти, магазини, музика, реклама

Реклама на музикалния магазин на Вангел Шишков, родом от село Екши-Су, Леринско в Индианаполис, Индиана, 1921 г.

Имена: