1920-1930, българи в чужбина, емигранти, реклама, търговия

Реклама на търговската къща на братя Ангел и Георги Николови, родом от село Айватово, Солунско (живущи в гр. Фердинанд, България) в Акрон, Охайо, 1921 г.

Имена: ,