1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, кавалерия, командири

Генерал Иван Колев и щаба на Първа конна дивизия при с. Геринджек, 1916 г.

Имена: