1970-1980, бит, услуги

Пункт за предаване на вторични суровини, 70-те години на XX век