1910-1920, Първа световна война (1914-1918), София, военни, кавалерия, командири, личности

Един от последните портрети на генерал Иван Колев, заснет в двора на гвардейските казарми в София, 1917 г.

Имена: