1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, литература, личности

Писателят Николай Райнов на фронта, фотография с посвещение: "Ако наистина бихте ме ощастливили с "цяла колекция" снимки, пратете ги, моля ви, наведнъж или поне на два пъти; аз нямам повече свои снимки, та не мога ви прати: тази е последна. Казват мъдрите: "Дава повече - който повече обича." Да видим, кой обича повече от нас! А аз нямам -  с това не можете измери обичта ми. Остава - вие да дадете!...", 23 април, 1917 г., Юг

Имена: