1900-1910, Колекция Георг Волц, лица, личности

Рядък, неофициален портрет на Цар Фердинанд, заснет в домашна обстановка около 1908 г.

Имена: