1900-1910, Горна Студена, Колекция Георг Волц, празници, събития, чужди военни

Великият Княз Владимир Александрович в село Горна Студена за тържествата в памет на Руско-Турската война, септември 1907 г.

Имена: