1900-1910, Колекция Георг Волц, София

Князете Борис и Кирил с детски автомобил, заснети вероятно в парка на Двореца в София около 1905-7 г.

Имена: ,