1910-1920, Колекция Георг Волц, лица, личности

Цар Фердинанд с огърлието на ордена "Златното руно", заснет след получаването му в 1911 г.

Имена: