1800-1900, Пловдив, военни, кавалерия, лица

Студиен портрет на двама подпоручици от конницата, Пловдив, края на ХIX век