1800-1900, 6 септември - Съединението, военни, лица

Портрет на подпоручик от Източнорумелийската милиция (войската на Източна Румелия), фотографиран три дни след Съединението, 9 септември 1885 г.