1900-1910, София, висше, лица, неизвестни, образование, религия

Портрет на студент от Духовната семинария (в униформа на семинарист), родом от село Лесичево, София, 1905 г.