1980-1990, 24 май, София, манифестации, празници

След манифестацията на 24 май, София 1989 г.