1980-1990, 24 май, София, манифестации, музика, образование, самодейност

Ученици от училищен оркестър се разсвирват за участие в манифестация по случай 24 май, София 1989 г.