1980-1990, София, манифестации, празници

Манифестацията на 24 май, София 1989 г.