1980-1990, 24 май, София, манифестации, музика, празници, самодейност, събития

Музиканти от ученически оркестър, участващ в манифестация по случай 24 май, София 1989 г.