1980-1990, 24 май, София, манифестации, музика, образование, събития

Ученически оркестър по време на манифестация по случай 24 май, София 1989 г.