1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения

Разрушена къща след голямото земетресение в Стражица, 1986 г.