1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения

Жители на Стражица разчистват отломки от разрушения си дом след голямото земетресение, 1986 г.