1980-1990, Стражица, архитектура, бедствия, земетресения

Стражица след земетресението, напукана стена на жилищен блок, 1986 г.