1980-1990, Стражица, архитектура, банки, бедствия, земетресения

Стражица след земетресението, сградата на общината, пощата и банката, 1986 г.