1950-1960, Своге (Софийско), бит, магазини, търговия

Смесен кооперативен магазин в село Своге, Софийско, 50-те години на ХХ век