1900-1910, София, бит, етнография, семейство

Оцветена фотография на мъж и жена в "неделено" облекло, София началото на ХХ век