1930-1940, автомобили, автотранспорт, транспорт

Група търновци на разходка с автомобил Буик (Buick DeLuxe 1928) по пътя към Шипка, началото на 30-те години на ХХ век