1930-1940, Пордим, архитектура, театър

Група мъже пред читалището в Пордим, в ляво се виждат афиши за пиесата "Змейова сватба", 1936 г.