1930-1940, Белене, военни

Войници с лодка до понтонен мост над река Дунав, Белене, август 1935 г.