увеличи снимката | 1940-1950, Борисовата градина, София, панорами, паркове

София, Борисовата градина - панорама от три кадъра на голямото езеро, цветен диапозитив AGFA, около 1943 г.