1940-1950, Борисовата градина, София, архитектура, кръчми, паркове

София, Борисовата градина, езерото "Ариана" и кръчмата на островчето, цветен диапозитив AGFA, около 1943 г.