1930-1940, София, спорт

Упражнения на участничките в държавния курс по телесно възпитание, провеждан в салона на Софийска окръжна жандармерия, София "Арсенала" 1935 г.