1930-1940, София, мода, самодейност, спорт

Музикални упражнения на участниците в КТВ (държавен курс по телесно възпитание), провеждан в салона на Софийска окръжна жандармерия, София "Арсенала" 1935 г.