1930-1940, София, спорт

Държавен курс по телесно възпитание в салона на Софийска окръжна жандармерия, "Арсенала" 1935 г.