1940-1950, 9 септември, Пловдив, партизани, събития

Партизански кордон в Пловдив след завземането на града - подготовка за посрещането на РККА (Рабоче-крестьянская красная армия), известна като Червената армия, около 9 септември 1944 г.