1940-1950, 9 септември, Пловдив, партизани, събития

Младеж на пост в партизански кордон за посрещането на РККА (Рабоче-крестьянская красная армия), известна като Червената армия в Пловдив, около 9 септември 1944 г.