1920-1930, Велико Търново, пътища

Търново, Стамболовият мост, 20-те години на ХХ век