1920-1930, Борисовата градина, София, архитектура, неизвестни, руска емиграция

Сградата на интернат за сираци и деца на руски емигранти, намирал се в Борисовата градина, или в близост до нея, София, 1922 г.