1910-1920, Боровец (Чамкория), партии, политика, туризъм

Дейци на Самоковската комуна на излет в Чамкория (сега Боровец), втори от ляво Димитър Благоев - Дядото, 1910 г.

Имена: