1910-1920, Самоков, партии, политика, събития

Дейци на Българската работническа социалдемократическа партия (тесни социалисти), основали Самоковската комуна, седнал в средата е кметът на комуната Георги Зуйбаров, Самоков 1910 г.

Имена: