1920-1930, неизвестни, събития

Двама мъже, облечени в театрални костюми, държат портрет на Цар Борис III, подписан Н. Вълчев, 1920 г. - неизвестно къде и по какъв повод, вероятно 20-те години на ХХ век