1980-1990, Плевен, идиотщини, паметници

Плевен, комсомолка на почетна стража пред партизански паметник, 80-те години на ХХ век