1950-1960, София, партии, политика, събития

София, седми конгрес на БКП, реч на Никита Хрушчов, 1958 г.

Имена: