1920-1930, Варвара, железници, железничари, професии, транспорт

Парни локомотиви и железничари на перона на гара Варвара, 1929 г.