1920-1930, Шумен, образование, основно

Деца от Ученическо православно християнско дружество и ученически певчески хор с ръководителя им поп Бакалов, Шумен, 20-те години на ХХ век