1930-1940, Смолян, архитектура, строителство

Момент от строежа на участък от каскадата на ВЕЦ Смолян в село Райково (сега квартал на града), 1936 г.